เกี่ยวกับเรา

 

ข้อมูลทั่วไปและการได้รับใบอนุณาต

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด(OSI) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์(สหพัฒนพิบูล) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ทางยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 
 

การจัดการทางด้านคุณภาพ

- ปี1991 OSI ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP
- ปี 2001 OSI ได้รับมาตรฐาน ISO 9000:2000 โดยการตรวจสอบของ SGS ภายใต้ UKAS/NAC
- ปี 2009 OSI ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยการตรวจสอบของ SGS ภายใต้ UKAS/NAC
 
 

นโยบายและคุณภาพ

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย GMP รวมถึงปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ระบบการบริหารคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้
- การส่งมอบให้ตรงเวลาและถูกต้อง 100% ทุกเดือน
- ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตไม่เกิน 1.8% ของยอดผลิตรวม
- ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 85% ขึ้นไป
- ฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี 100% 

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.