31 ตุลาคม 2554 ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

31 ตุลาคม 2554 ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำ มูลค่า 25,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 ที่ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.