27 พฤศจิกายน 2558 OSI รวมใจ ครั้งที่ 3

27 พฤศจิกายน 2558 OSI รวมใจ ครั้งที่ 3

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมพบผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.