27 มีนาคม 2558 OSI รวมใจ ครั้งที่ 1

27 มีนาคม 2558 OSI รวมใจ ครั้งที่ 1

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด และ พนักงาน ได้ร่วมกันจัดโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ครั้งที่ 1 ดำเนินกิจกรรม “จากพี่สู่น้อง” โดยเข้าเยี่ยมพบเด็กๆที่บ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ รวมถึงบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.