25 สิงหาคม 2556 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

25 สิงหาคม 2556 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง พนักงาน บ.โอสถ อินเตอร์ฯ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนแหลมฉบัง ร่วมปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกาง ต้นลำพู จำนวน 500 ต้น

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.