2 ธันวาคม 2554 กิจกรรม OSI ทำดีเพื่อพ่อ

2 ธันวาคม 2554 กิจกรรม OSI ทำดีเพื่อพ่อ

ประมวลภาพกิจกรรม “OSI ทำดีเพื่อพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.