19 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรม Green Walk rally ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

19 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรม Green Walk rally ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม Green Walk rally ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง OSI และมินิคอนเสิร์ตเพื่อรับบริจาคเงินจากนักท่องเที่ยว นำเงินรายได้มอบให้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รวมทั้งบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคให้แก่โรงพยาบาลสัตว

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.