17 มีนาคม 2555 OSI จัดกิจกรรม OSI COOL THE WORLD

17 มีนาคม 2555 OSI จัดกิจกรรม OSI COOL THE WORLD

บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด จัดกิจกรรม OSI COOL THE WORLD โดยร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมอบศาลาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ณ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.