16 มิถุนายน 2556 OSI จัดกิจกรรม "เติมปุ๋ย-รักษ์ป่า" ครั้งที่ 3

16 มิถุนายน 2556 OSI จัดกิจกรรม "เติมปุ๋ย-รักษ์ป่า" ครั้งที่ 3

บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด จัดกิจกรรม "เติมปุ๋ย-รักษ์ป่า" ครั้งที่ 3ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาช่วยกันลดโลกร้อน ณ ชุมชนหนองคล้าใหม่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.