11 พฤศจิกายน 2554 จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

11 พฤศจิกายน 2554 จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ยอดเงินได้รับบริจาคจากการแสดง มินิคอนเสิร์ตในงานสหกรุ๊ปแฟร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท และการจัดคอนเสิร์ตรอบเครือสหพัฒน์ รวมยอดเงินที่ทีมงานวงดนตรี Zat Night ได้รับบริจาคจากการออกคอนเสิร์ตทั้งสิ้น 46,205 บาท

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.