1 กรกฎาคม 2556 เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา

1 กรกฎาคม 2556 เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.