สังคมดี กิจกรรมบริจาคโลหิต

สังคมดี กิจกรรมบริจาคโลหิต

OSI ร่วมกับบริษัทในเครือ ทำการบริจาคโลหิตให้กับ รพ.สมเด็จฯ ในเดือนมกราคมมีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 27 คน ได้ยอดการบริจาคจำนวน 9,450 ซีซี และเดือนกรกฏาคมมีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 20 คน ได้ยอดการบริจาคจำนวน 7,000 ซีซี

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.